صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

اقسام قتل‏


مسئله 3123 - كشتن سه جور تصوّر مي‏شود:
اوّل: كشتن عمدي، يعني به قصد كشتن كسي، كاري را نسبت به او انجام دهد كه منجر به مردنش شود، و يا با توجّه، كاري را كه معمولا كشنده است نسبت به او انجام دهد و او بميرد هر چند هدف اصلي، خود آن كار باشد نه كشتن. دوّم: كشتن شبيه عمد، يعني قصد كشتن او را نداشته باشد ولي با توجّه، كاري را كه معمولا كشنده نيست نسبت به او انجام دهد و بر حسب تصادف منجر به مرگ او شود. مثل اينكه براي ادب كردن چند تازيانه به او بزند و برحسب تصادف به سبب آن بميرد. سوّم: كشتن خطائي، يعني نسبت به اين شخص نه قصد كشتن داشته و نه مي‏خواسته كاري را نسبت به او انجام دهد. مثل اينكه به قصد كشتن كبوتر، تيري را رها كند و بر حسب تصادف به انساني بخورد و او را بكشد.

مسئله 3124 - در كشتن عمدي اگر قاتل، بالغ و عاقل باشد ورثه مقتول حقّ دارند قصاص كنند مگر اينكه با قاتل بر گرفتن ديه توافق كنند يا به طور كلّي او را عفو كند. و در كشتن شبيه عمد، ورثه مقتول حقّ قصاص ندارند، فقط مي‏توانند عفو كنند يا از خود قاتل ديه مطالبه نمايند. و در كشتن خطائي قصاص نيست و اگر قتل به دو شاهد عادل ثابت شده خود قاتل ديه هم بدهكار نيست بلكه ديه بر "عاقله" و خويشاوندان پدري قاتل است به تفصيلي كه بعد گفته مي‏شود. ولي اگر قتل به اقرار قاتل ثابت شده ديه بر خود قاتل است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما