صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

كفّاره قتل‏


مسئله 3129 - در قتل خطاء و قتل شبيه عمد، علاوه بر ديه، خود قاتل بايد كفّاره هم بدهد، يعني يك بنده آزاد كند، و اگر نتواند شصت روز روزه بگيرد، و اگر اين را هم نتواند شصت فقير را طعام بدهد تا سير شوند. و در قتل عمدي اگر ورثه مقتول عفو كنند يا با قاتل بر گرفتن ديه توافق نمايند قاتل بايد كفّاره جمع بدهد، يعني يك بنده آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت فقير را هم طعام بدهد، بلكه اگر قصاص هم بكنند بنابر احتياط واجب خود قاتل پيش از قصاص، يا كبار ورثه او از سهم خودشان كفّاره جمع را بدهند. و در اين زمانها كه بنده نيست دو عمل ديگر را انجام دهند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما