صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

ديه سقط جنين‏


مسئله 3136 - اگر انسان كاري كند كه زن حامله سقط كند، و آن سقط آزاد و محكوم به اسلام باشد كار حرامي كرده و موجب ديه مي‏باشد: اگر آن سقط نطفه باشد ديه‏اش بيست مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار است، و اگر علقه يعني خون بسته باشد چهل مثقال، و اگر مضغه يعني مانند يك پاره گوشت باشد شصت مثقال، و اگر استخوان شده باشد هشتاد مثقال، و اگر بر آن گوشت روئيده ولي هنوز روح در آن ندميده صد مثقال، و اگر روح در آن دميده، چنانچه پسر باشد ديه او هزار مثقال، و اگر دختر باشد پانصد مثقال شرعي طلاي سكّه‏دار است.

مسئله 3137 - اگر زن حامله كاري كند كه بچّه‏اش سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلي كه در مسئله پيش گذشت به وارث بچّه بدهد و به خود زن چيزي از آن نمي‏رسد.

مسئله 3138 - اگر كسي زن حامله را بكشد، به نحوي كه بچّه او هم تلف شود، بايد ديه زن و بچّه را بدهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما