صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

ديه جراحات‏


مسئله 3139 - اگر كسي پوست سر يا صورت مسلماني را پاره كند، بايد يك شتر به او بدهد، و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد، بايد دو شتر بدهد، و اگر خيلي از گوشت را پاره كند بايد سه شتر بدهد، و اگر به پرده نازك روي استخوان برسد چهار شتر، واگر استخوان نمايان شود پنج شتر، و اگر استخوان بشكند ده شتر، و اگر بعضي از اجزاء استخوان جابجا شود پانزده شتر، و اگر به پرده مغز سر برسد سي و سه شتر بايد بدهد. و ظاهرا شتر خصوصيّت ندارد، بلكه مقصود از يك شتر، يك صدم ديه كامل است، پس دهنده مي‏تواند ديه را از اقسام ديگر مانند طلا يا نقره مثلا انتخاب كند.

مسئله 3140 - اگر كسي به صورت ديگري سيلي يا چيز ديگري بزند به طوري كه صورت او سرخ شود، بايد يك مثقال و نيم شرعي طلاي سكّه‏دار، كه هر مثقالي 18 نخود است به او بدهد، و اگر سبز و كبود شود سه مثقال، و اگر سياه شود بايد شش مثقال طلا بدهد. و اگر جاي ديگر بدن غير از سر و صورت كسي را به واسطه زدن سرخ يا كبود يا سياه كند، بايد نصف آنچه را گفته شد بدهد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما