صفحه نخست / تالیفات / فقهی / توضیح المسائل

وسائل ارتبات جمعي( راديو و تلويزيون و ماهواره و ... )


مسئله 3159 - راديو و تلويزيون داراي منافع حلال عقلائي بسيار است چنانكه مي‏تواند مضرّ باشد. انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، جائز و گاهي لازم است از قبيل بيان احكام شرع، و اخبار و مواعظ، و رشد فكري و سياسي دادن به مردم و برنامه‏هاي تعليم و تربيت صحيح، و برنامه‏هاي تفريحي و نشاط آور بدون محرّمات شرعي و حتّي تبليغ كالاهاي تجارتي در صورتي كه به هدف استثمارگري نباشد. و امّا چيزهاي حرام از قبيل پخش غناء، و موسيقي‏هاي حرام، و اشاعه منكرات، و پخش قوانين خلاف اسلام، و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايي كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنان را متزلزل مي‏كند و ترويج صنايع وابسته‏اي كه موجب سلطه دشمن شود حرام و معصيت است و شنيدن و نگاه كردن اينگونه امور هم جايز نيست.

مسئله 3160 - چون راديو و تلويزيون هم منافع حلال دارند و هم حرام، فروش و خريد آنها براي منافع حلال مانعي ندارد، ولي بايد مواظب باشند استفاده حرام از آنها نكنند.

مسئله 3161 - مطبوعات و جرائد و هرگونه وسايل ارتباط جمعي همين حكم را دارند. خريد و فروش جرائد و مطبوعاتي كه موجب فساد عقيده يا اخلاق جامعه مي‏باشد حرام است.

مسئله 3162 - ماهواره و يا هر وسيله ديگري كه بعدا اختراع شود همانند راديو و تلويزيون مي‏باشد و استفاده منافع حلال آنها اشكالي ندارد. ولي اگر منافع حرامش بيشتر و ضررش براي جامعه زياد باشد حاكم شرع مي‏تواند در صورت امكان و مصلحت، محدوديّتهائي اعمال نمايد.

مسئله 3163 - حكومتهاي اسلامي اگر بتوانند بايد از ماهواره و راديو و تلويزيون براي اصلاح اخلاق و عقائد جوامع بشري استفاده نمايند.

مسئله 3164 - مسلماناني كه در كشورهاي غير اسلامي هستند اگر بتوانند بايد با خريد و يا اجاره كانالهاي راديوئي و تلويزيوني و هر گونه وسائل ديگر امكان تبليغ اسلام و احكام و فلسفه اسلامي را فراهم نمايند و در اختيار مجتهدان و دانشمندان و متفكّرين راستين اسلامي قرار دهند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما