صفحه نخست / تالیفات / فقهی / استفتائات (1و2)

احكام طهارت


سؤال :‌1 ـ اگر زير پاى انسان با نجاست خارجيه نجس شود آيا شرط است كه در پاك كردن زمين ،اين نجاست پا هم از زمين به پا برسد ؟

جواب : احتياط رعايت شرط مزبور است (مسئله 3 صورت دارد : نجاست خارجى ،نجاست زمين ،نجاست از راه رفتن روى زمين همچون فرو رفتن ميخ به پا و جارى شدن خون ،احتياط صورت وسط است ،به معلقات عروه تأليف اين جانب رجوع شود .

سؤال : 2 ـ چيزى كه بسبب بول نجس شود آيا به يك مرتبه فرو بردن در آب كر پاك مى شود ؟

جواب : آرى (كر در اين مسئله حكم جارى را دارد .)

سؤال : 3 ـ آيا غسالة بول و برز پاك است ؟

جواب : با شرائطى كه در رساله و معلقات عروه ذكر كرده ايم پاك است .

سؤال : 4 ـ آن چيزهايى كه با آب كر يا آب جارى پاك مى شود آب كه در آنها باقى مى ماند خارج كردنش لازم است ؟

جواب : ‌اگر با فشار يا تحريك شديد در آب ،رطوبت نجسه خارج شده است پاك است و خارج كردن باقيمانده لازم نيست .

سؤال ‌: 5 ـ اگر چيز نجسى را در آب كثيرى يا آب جارى پاك كنيم با دور شدن عين نجاست يك بار آب كشيدن كافى است ؟

جواب : كافى است .

سؤال : ‌6 ـ اگر موهاى سر و چهره نجس شود با آب قليل پاك كنيم باقيمانده آب را خارج كردن لازم است ؟ همينطورى اگر با آب جارى پاك كنيم ؟

جواب : ‌لازم نيست ،مگر در صورتيكه مو به قدرى بلند يا زياد باشد كه به طور متعارف معظم آب خارج نشود ،مثل آنچه كه از ريش برخى اهل سنت ديده مى شود و شنيده شده كه برخى از آنها نزديك به يك متر طول دارد كه اين تشبه به يهود است و مكروه ميباشد .

سؤال : ‌7 ـ شيرة خرما با جوش آمدن نجس مى شود ؟

جواب : ‌خير ،به معلقات عروه و نيز رساله رجوع شود .

سؤال : 8 ـ شيرة انگور با جوش آمدن نجس مى شود ؟اگر سركه شود چه حكمى دارد ؟

جواب : نجس نمى شود .

سؤال :‌9 ـ ظروف طلا و نقره را كه براى طعام خوردن استعمال ميشود، نگهداشتن اينها چه حكمى دارد؟

جواب : نگهدارى آنها اشكالى ندارد فقط استعمال آنها حرام است .

سؤال : 10 ـ ظروف طلا و نقره كه براى طعام خوردن استعمال مى شود صناعت اينها چه حكمي دارد ؟

جواب : ‌ساختن آنها حرام نيست .

سؤال : 11 ـ مقام بول و براز را پاك كردن در حاليكه انسان قبله رخ باشد چه كمى دارد ؟ـ سؤال از پاسستان و با لغت آنهاست ـ

جواب : اشكال ندارد مگر اينكه مجدداً چيز متنابهى خارج شود .

سؤال : 12 ـ اسماء ائمه و پيامبران را بدون وضو مى شود مسح كرد در حالى كه جنب و حيض هستيم چه طور ؟

جواب : ‌اسماء ‌ائمه جايز نيست انبياء ديگر هم احتياطاً نبايد مسح شود ،پيامبر اسلام هم مانند ساير ائمه جايز نيست .

سؤال : ‌13 ـ ‌نظر شما در مورد طهارت كفار چه اهل كتاب و چه غير اهل كتاب چيست ؟

جواب : محكوم به نجاست هستند و ظاهراً  از باب حكم كلى ،بر اساس امارة ‌نوعيه بر نجاست در اثر اختلاط نوع آنها با خمر و خنزير و ساير نجاسات مى باشد و اين حكم حتى در مورد كسيكه تازه از درياى آب بيرون آمده نيز جارى است ،ملاك اين حكم هم همان آلودگى نوعى آنهاست نه مسئله فكر و انديشه .

مجموعه سؤالات :«آقاى حيدر … »

سؤال : 14 ـ مجوس و صائبين را در چه گروهى از كفار مى دانيد و حكم نجاست يا طهارت آنها چيست؟

جواب : آنها هم كافرند و نجس .

سؤال : ‌15 ـ منظور از نجس بون كفار چيست ؟

جواب : معناى نجاست در شرع معلوم است ،همراه نمازگزار نبايد باشد ،خوردن چيز نجس حرام است ،اگرچيزى با رطوبت با آن ملاقات كند نجس مى شود .

سؤال : ‌16 ـ آيا هم غذا شدن با كفار و خوردن غذايى كه آنان تهيه كرده اند جايز است ؟

جواب : اگر با بدن آنها ملاقات شده و طرف يا غذا نجس شده است جايز نيست اما صرف هم غذا شدن اشكال ندارد .

سؤال : ‌17 ـ احكام ورود كفار اعم از اهل كتاب و غير كتاب به مسجد الحرام و اماكن مقدسه و ساير مساجد چيست ؟

جواب : به مسجد الحرام بلكه به مكه جايز نيست ،و در ساير مساجد اگر موجب تنجيس مسجد شوند يا ورودشان طورى باشد كه هتك حرمت مسجد باشد جايز نيست .

سؤال : ‌18 ـ منظور از حلال بودن طعام اهل كتاب در آية شريفه 5 سوره مائده چيست ؟

جواب : ‌منظور گندم و حبوبات است نه غذاي پخته ،همانطوركه در زبان معمولى هم گفته مى شود مواد غذايى .

سؤال : ‌19 ـ طرح بحث پاك يا نجس بودن كفار در جوامع امروزى را چگونه ارزيابى مى كنيد ؟

جواب : ‌اگر درست تفهيم شود همه حتي خودشان هم قبول ميكنند و ما تجربه كرده ايم ،واقعاً نوعاً آلوده به نجاسات هستند و شارع اسلام بدينجهت حكم كلى كرده است .

سؤال : ‌20 ـ آيا از نظر عقل پاك يا نجس بودن كفار قابل اثبات است ؟

جواب : ‌بسيار آسان ،ليكن بايد حضوراً توضيح دهيم نجاست عرضى لازم و مفارق و ذاتى را ،و ملاك اينها و منظور از آنها در مورد كلام .

سؤال :‌ 21 ـ آيا اعتقاد به وحدت وجود موجب ارتداد مسلمان ميشود؟

جواب : اقسام اين نظر را در رسالة ‌توضيح المسائل توضيح و حكمش را بيان كرده ايم ،رجوع شود .

سؤال :‌ 22 ـ چندى استكه افرادى در هيئت هاى مذهبى رسوخ كرده و جلسات را دچار افراط و تفريط كرده اند ،به صورتيكه در اين جلسات كارهايى از اين قبيل انجام مى دهند :1 ـ كشيدن تيغ بر بدن خود و ضرر رساندن به صورت . 2 ـ صدا و حركات حيواناتى مانند «سگ و مرغابى و … » را تقليد مى كنند . 3 ـ تحريف « لا اله الا الله » به « لا اله الا الزهراء » يا « لا اله الا على ». 4 ـ تحريف سورة ‌حمد به نام مقدس امير المؤمنين على عليه السلام . 5 ـ برداشتن زير ابرو به دليل شباهت به تمثال حضرت على عليه السلام و … .

با توجه به كارهايى كه در بالا ذكر شد نظر شما در اين باره چيست ؟

جواب :‌ بدون شك شعارهاى مزبور كه لفظ جلاله «الله» حذف و بجاى آن اسامى متبركه ديگرى آمده است ،شعار كفر است و گوينده آن اگر معناى كلمة خود را بداند كافر و نجس است .و اهل دوزخ ميباشد اگر على عليه السلام هم اكنون در ميان ما بودند اينگونه افراد را اگر توبه نمى كردند ،اعدام مي كردند ،چنانكه در زمان خود اعدام كردند .اما برداشتن زير ابرو و آرايش مردان حكايت از فساد اخلاق دارد و بهانة مشابهت ،دروغى بيش نيست. اضرار مهم بر بدن نيز جايز نيست ،مگر در مصائب امام حسين (ع) و ديگر اهل بيت عليهم السلام ،آنهم معمولاً ضرر نمى باشد و بطور معجزه آسا فوراً خوب مى شود .تقليد صدا اگر در جو عمومى جامعه توهين حساب شود نيز جايز نيست ،خداوند هدايت كند .

سؤال :‌ 23 ـ مسح پا با پشت دست چه حكمى دارد ؟

جواب : احتياط آن استكه با كشف دست باشد .

سؤال : 24 ـ كسى كه مى داند آب برايش ضرر دارد و قبل از نماز صبح جنب شود چه بايد بكند ؟

جواب : در صورت ضرر بايد تيمم كند .

سؤال : 25 ـ با توجه به اينكه در وضو موالات ،شرط است ولى در غسل ،شرط نيست سؤال اين است كه آيا در تيمم موالات شرط است ؟

جواب ‌: ‌در غسل شرط نيست ليكن در تيمم حتى بدل از غسل ،موالات شرط است .

سؤال :‌ 26 ـ نقش گنبد حضرت معصومه (س) كه بر روى بليط اتوبوس قرار دارد را شخص آلوده (جنب) مى تواند لمس كند ؟

جواب :‌ اشكالى ندارد .

سؤال : 27 ـ در مراكز آموزشى كه تعدادي محصلين (بهايي) درس مى خوانند و همراه دانش آموزان مسلمان واحد درس قرآن و بينش اسلامى مى گذرانند ،وظيفه معلمين مسلمان در امتحان از اين افراد چيست ؟ آيا دست بردن آنها روى آيات قران يا همراه داشتن كتاب قران جايزاست ؟

جواب : اگر خودشان قرآن را برداشتند شما جلوگيرى نكنيد مگر اينكه بدانيد قصد اهانت دارند .و شما بدستشان ندهيد مگر اينكه اطمينان داشته باشيد كه قصد اهانت ندارند .و سعى كنيد آنها را با حقايق آشنا كنيد بلكه هدايت شوند .

سؤال : 28 ـ منكر اصول يا يكى از ضروريات دين در تولّى و تبري چه جايگاهى دارد ؟

جواب :‌ با التفات به اينكه آنها جزئى از دين هستند در حكم كافر ميباشد مگر اينكه خيال كند اينها از دين مى باشند .

سؤال : ‌29 ـ آيا دشمنى با منافقى كه در ظاهر مسلمان و در باطن كافر است واجب است ؟در چه حدي؟

جواب : واجب است ،ليكن به حدى كه دستاويزى به نفع او نشود و جلو ضررهايش گرفته شود حتى الامكان .

سؤال : ‌30 ـ حكم كسى كه منكر پيامبرى از پيامبران گذشته يا پيامبر حضرت خاتم الانبياء (ص) است چيست ؟

جواب : ‌منكر نبوت يا خاتميت پيامبر اسلام (ص) كافر است ولى انكار نبوت برخى پيامبران گذشته موجب كفر نيست .

سؤال : 31 ـ اجنبى كيست و آيا مى توان ساير مسلمانان را در صورت اختلاف در نژاد ،صورت يا كشور اجنبى خواند ؟

جواب :‌ آنها مسلمانند هرچند شيعه نباشند .

سؤال : 32 ـ اگر آبى از انسان در حال خواب خارج شود (با توجه به اينكه انسان درحال خواب و يا بعد از بيدارى نمى تواند علائم سه گانه مربوط به محتلم شدن را تشخيص دهد) تكليف چيست ؟

جواب :‌ اگر با تحقيق معلوم نشد هيچ چيزي بر او لازم نيست ليكن اگر استبراء از بول يا از منى نكرده و احتمال بول يا مني ميدهد ـ مثل ماندن بقاياى منى قبلى ـ بايد احتياط كند .

سؤال : ‌33 ـ اگر شخصى در خواب محتلم گردد و شلوارش بر منى آغشته شود حال اگر بعد از شستن شلوار در آن لكه هايى از مني ببيند (تقريباً در همان جايى كه شلوار به منى آغشته شده بود) كه نداند و معلوم نباشد اين لكه ها عين منى است يا رنگ آن .آيا شلوار پاك است؟

جواب : اگر جسميت دارد اشكال دارد .

سؤال : ‌34 ـ چگونه مى توان بين رنگ مني و عين آن تمايز حاصل كرد ؟

جواب : ملاك جرم و جسميت است .

سؤال : 35 ـ آيا مى شود اسامى انبياء (ع) و ائمه و معصومين (ع) را بدون وضو مسح كرد ؟در حال حيض و جنابت چطور ؟

جواب :‌ اسماء ائمه (ع) را جايز نيست ،انبياء ديگر غير از پيامبر اسلام هم احتياطاً .پيامبر اسلام هم مانند ائمه معصومين (ع) جايز نيست .

سؤال 36: محضر مبارك حضرت آية الله العظمى محمدعلى گرامى «مد ظله» سلام عليكم

كسى وضو گرفته كه با آن قرآن بخواند، آيا مى‏تواند با همان وضو نماز بخواند؟

جواب: آرى مى‏توانيد.

سؤال 37: آيا تكرار عمدى و يا سهوى مسح سر و پاها موجب بطلان وضو مى‏شود؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 38: شخصى طبق وظيفه خود وضو يا غسل جبيره‏اى انجام داده است، آيا بعد از برداشتن جبيره، بايد وضو و غسل را اعاده كند؟

جواب: اگر آب ضررى ندارد بايد براى نماز بعدى وضوى كامل بگيرد.

سؤال 39: آيا براى مسح پا مى‏توان از ترى دست از مچ تا آرنج استفاده كرد با آنكه دست به اندازه كافى‏تر است؟

جواب: خير، جايز نيست.

سؤال 40: آيا در تيمم بعد از آنكه دست را بر صورت كشيده‏ايم بايد دوباره دست را بر زمين نهاد براى بار دوم؟

جواب: خير، لازم نيست حتى در تيمم بدل از غسل.

سؤال 41: بنده هنگام وضو گرفتن در دل قصد وضوى نماز مستحبى را داشتم ولى هنگام وضو گرفتن بر دهان لفظ نماز واجب را به كار بردم حال من بايد كدام يك از اين نمازها (واجب يا مستحبى) را بخوانم؟

جواب: فرقى نمى‏كند، هر كدام را بخوانيد اشكالى ندارد. ضمنا در وضو لازم نيست قصد خواندن نماز بكنيد، وضو به قصد پاك شدن يعنى طهارت روح به خودى خود مستحب است. و براى صحت وضو كافى است و براى همه كارهاى ديگر نيز كفايت مى‏كند.

سؤال 42: در غسل آيا مى‏توان در شستن قسمت راست بدن اول پا را شست بعد ساير قسمتهاى ديگر سمت راست بدن را شست؟

جواب: اشكالى ندارد.

سؤال 43: اگر در مسجد وضو بگيريم جهت طهارت در فعاليتهاى فرهنگى يا... ولى نماز نخوانيم اشكالى دارد.

جواب: اگر وقف براى نمازگزاران است اشكال دارد و اگر وقف عام است اشكالى ندارد و اگر نمى‏دانيد كه چگونه وقف شده و دليل و علامتى كه روشنگر باشد نيست باز هم وضو اشكال دارد.

سؤال 44: در غسل واجب براى رسيدن آب آيا لازم است كه توسط سوهان ناخن‏گير زير ناخن‏ها را بلند كرده تا آب به آنها برسد؟

جواب: هرگز. اين تصور از وسوسه شيطانى است. مگر اينكه ناخن از سرانگشتان جلوتر بيايد كه آن هم بلند كردن ناخن نمى‏خواهد. و بدون آن تميز مى‏شود.

سؤال 45: آبى سفيد رنگ و چسبنده خارج شده و احتمال قوى هست كه منى باشد، آيا غسل واجب است؟

جواب: بصرف احتمال واجب نمى‏شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما