صفحه نخست / تالیفات / فقهی / استفتائات (1و2)

احكام توهين


سؤال : 1 ـ مدتى است كه در بعضى از مجالس اشخاص معلوم الحالى به جوك و لطيفه گويى اقوام مختلف ايرانى مى پردازند و آنها را مورد تمسخر و توهين قرار مى دهند كه اين كار آنان موجب ناراحتى عده زيادى از هموطنان اعم از ترك و لر و كرد و … مى شود نظر خود را راجع به اين كار بيان كنيد .

جواب : عمل فوق مصداق توهين و هتك حرمت است و اهانت و هتك مؤمنين از گناهان كبيره است .

سؤال :‌ 2 ـ حكم سب امامزادگان (نعوذ بالله) چيست ؟آيا رواياتي در اين باب آمده است ،آيا اين شخص مرتد و كافر به حساب مى آيد ؟آيا احتمال دارد رواياتى در اين باب آمده باشد و فقها به آن دسترسى نداشته باشند ؟آيا بى حرمتى به امامزادگان بى احترامى به امامان معصوم (ع) نيست ؟در صورتى كه ائمه (ع) تأكيد زيادى به احترام به آنان داشته اند و بعضى از امامزادگان حاجتها داده اند ؟

جواب : ‌سب امام زادگان حكم سب امامان (ع) را ندارد ،يعنى حد قتل ندارد ،ليكن به هر حال گناه است ،و بايد توبه كند ،و اگر منظورش اين بوده كه معلوم نيست كه امامزاده باشد گناه نيست، ليكن نبايد اين مطلب بصورت دشنام ادا شود وگرنه باز هم گناه حساب مى شود .

سؤال : 3 ـ آيا بالا و پايين پريدن و ذكر معصوم را گفتن در مراسم هاى عزادارى از لحاظ شرعى اشكال دارد ؟

جواب : اشكال فقهى ندارد ليكن بهتر آن استكه طورى رفتار شود كه موجب استهزاء دشمن نسبت به مذهب ما نشود .

سؤال : 4 ـ آيا گفتن بعضى كلمات مانند من سگ حسينم ،من ديوانة حسينم و … توسط مداحان از لحاظ شرعى اشكال دارد ؟

جواب : اشكال فقهى ندارد ليكن بهترآن استكه تعبيراتى كه خلاف متانت و احترامات مؤمن است بكار برده نشود تا از طرف دشمن تحقير نشويم .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما