صفحه نخست / تالیفات / فقهی / استفتائات (1و2)

احكام گمشده


سؤال : 1 ـ احتراماً به عرض مى رساند اينجانب رضا … يك قطعه انگشتر نقره با خاتم حديد در بازارچه گذر خان پيدا كرده ام خواهشمندم در مورد پيدا كردن صاحب انگشتر و حكم شرعى اين انگشتر بنده را راهنمايى كنيد و بفرماييد كه آيا تا وقت پيدا شدن صاحب اصلى انگشتر مى توانم اين انگشتر را همراه داشته باشم ؟

جواب : اگر از پيدا شدن صاحبش نااميد هستيد صدقه بدهيد و يا تا صاحبش پيدا نشده به نيت اينكه بلكه بدينوسيله صاحبش پيدا شود با اجازه ما دست كنيد و در برابر اين استفاده هم گاهى اندكى قرآن چون آية الكرسى براى صاحبش بخوانيد .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما