صفحه نخست / تالیفات / فقهی / استفتائات (1و2)

احكام شكار


سؤال :‌ 1 ـ آيا كشتن گربه جايز است اگر جايز نيست فلسفه و دليل عدم جواز آن چيست ؟

جواب : ظلم به هر حيوانى همچون ظلم به انسان است و جايز نيست ،مگر آنچه متعارف است چون مورچه زيرپا و حيوان موذى چون عقرب و مار و … گربه هم اگر موذى است و رفع شرش متوقف بر كشتن باشد جايز است و اگر راه ديگرى هست جايز نيست .

سؤال :‌ 2 ـ خوردن گوشت خرگوش چگونه است ؟

جواب :‌ از نظر ما خرگوش «بز پا» كه سم دارد جايز است ليكن احتياط مستحب در ترك است .

سؤال : ‌3 ـ اگر پس از ذبح حيوان شك كنيم كه آيا چهار رگ را بريده ايم يا خير تكليف چيست ؟

جواب : ‌حمل بر صحت مى شود و حيوان حلا ل است .

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما