صفحه نخست / نشانی دفاتر

تهران


خیابان هفده شهریور - بلوار قیام - خیابان شهد مشهدی رحیم (زیبا) - خیابان شهید عبدالله رضوی (آبمنگل) - جنب مسجد الزّهراء - پلاک 1 - دفتر حضرت آیةاللّه العظمی گرامی
مسئول دفتر : حجةالاسلام آقای معزی

خیابان ری - خیابان شهید عبدالله رضوی ( آبمنگل) - جنب مسجد الزّهراء - پلاک 1
تلفن  :  02133122365  -  02133122339   -  02188453798   -  02188451977

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما