صفحه نخست / نشانی دفاتر

قم المقدّسة


بلوار بهار - بلوار شهید منتظری (ساحلی) - انتهای کوچه 14 - دفتر حضرت آیةالله العظمی گرامی
تلفن :  02537477   -- 02537743399

تلفن استفتائات : 02537740913

 

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما