صفحه نخست / پرسش و پاسخ

استخاره


این سوالات از سوی مرکز مطالعات راهبردی خیمه خدمت حضرت آیت الله ارسال می‌گردد. امید است علی رغم ضیق وقتی که آیت الله گرامی با آن مواجهند با پاسخ به این سوالات ما را از نظراتشان محروم نسازند. سوالات و پاسخ های ایشان به شکل مصاحبه یا یادداشت از طریق نشریه و پایگاه اطلاع رسانی موسسه در اختیار علاقمندان به دیانت و اسلام قرار می‌گیرد و پاسخی است به برخی شبهات و تشکیکات پراکنده شده در جهت دین زدایی از ذهن  و زبان نسل جوان. ما که در انجام این رسالت مشتاقانه محتاج نظرات و سخنان بزرگان، اندیشمندان و صاحب نظران دینی هستیم، در انتظاریم.
1- اعتقاد و اطمینان به استخاره ناشی از ادله عقلی است یا آیات و روایات؟ مهمترین آیات، روایات، و ادله عقلی محتملی که استخاره را تایید یا توصیه می‌کنند،‌ کدام اند؟
2- آیات و روایاتی در رد استخاره وجود دارد؟  
3- برخی استخاره را وسیله‌ای برای اطلاع از غیب می‌دانند. آیا استخاره اطلاع از غیب است؟ اگر اینگونه باشد، آیا اسلام اطلاع از غیب را توصیه می‌کند؟
4- ضرب المثل معروف" در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست" را همه شنیده‌اند. با این حال از یک سو همواره از ازدواج به عنوان کار خیر یاد می‌شود و از دیگر سو به نظر می‌رسد بیشترین مطلبی که لااقل جوانان برای آن استخاره می‌کنند، بحث ازدواج است. اشکال از این سخن است یا در خیر بودن ازدواج تشکیکی وجود دارد. با این تفاسیر برای انجام ازدواج استخاره صحیح است؟
5- انجام استخاره چه شرایطی دارد؟ آیا شخص استخاره کننده از اهمیت بیشتری برخورداراست یا زمان و مکان استخاره؟
6- آیا استخاره سبب تنبلی ذهن نمی‌شود؟ کسانی که می‌دانند که در پس چالش‌هایی که با ‌آن مواجه می‌شوند می‌شود به استخاره رجوع کرد، چه دلیلی دارد که از ابتدا به آن رجوع نکنند و پروسه طولانی و مشکل مشورت و تأمل را پشت سر گذارند؟ اگر عقل انسان ناقص است چرا همه جا و همه وقت نباید به سراغ استخاره برویم؟
باتشکر
مرکز مطالعات راهبردی خیمه
----------------------------

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:

1.    روايات زيادي در باب استخاره (بهمين معناي معروف وارد شده كه در كتابهاي وسائل الشيعه و مستدرك الوسائل و ... حتي كتابهاي فقهي آمده ليكن بيشتر آنها ضعف سند دارند. اما تجريد قطعي بر آن حاصل شده است. مواردي كه شبه معجزه بيان واقع كرده است كم نمي باشد.
2.    بخصوص در ردّ استخاره دليلي باين عنوان وارد نشده است ليكن برخي ادعا كرده اند كه اين استخاره مصداق كهانت مي باشد. و اين حرف صحيح نيست، كهانت درخواست از خدا نمي باشد. لذاست روش همه علما استخاره بوده است حتي تشكيل حوزه عليمه قم بوسيله مرحوم حائري با يك استخاره بود، حركت شيخ انصاري به نجف با يك استخاره بود. در زمان خود ما اينقدر موارد مهم بوسيله استخاره حل شده كه از حد احصا بيرون مي باشد ليكن استخاره كساني بيشتر به واقع مي رساند كه نوعي اجازه باطني (ونه ظاهري لفظي يا كتبي) در خواب يا مكاشفه و بيداري داشته باشند.
3.    برخي معتقدند كه استخاره فقط رفع تحير است نه كاشف واقع ليكن تجريد و مفاد روايات، اين نيست بلكه واقع را بيان مي كند هر چند نه همه جا و همه خصوصيات واقع را.
4.    اصل ازدواج خير قطعي است (نوعا) نه خصوص 2 مورد در تهيه همسر،  اينكه معلوم نيست.

--------------------------
در اين خصوص از حضرت آيت الله العظمي گرامي مصاحبه‌اي انجام شد كه سي دي آن در دفتر موجود مي باشد .
1 شهريور 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما