صفحه نخست / پرسش و پاسخ

تقيّهبا سلام و خسته نباشيد سوال بنده اين است که:
1 با توجه با داستان ابوراجح حمامي ذکر شده در کتاب شريف بحارالانوار و عنايت خاص حضرت وليعصر عج  به ابوراجح  که لعن علني ميگفت ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
2 با توجه به اينکه اکثر احاديث تقيه در زمان دسترسي حکومت جور به امام معصوم بوده و عدم رعايت تقيه باعث در خطر افتادن جان امام ميشده در صورتي اکنون عصر غيبت مي باشد ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
3 با توجه به اينکه اکنون در عصر اطلاعات زندگي ميکنيم و اکثريت جامعه اهل سنت به عقايد شيعه آگاهي دارند به صورتي که شما ميتوانيد تبري ترين کتاب مانند نفحات لاهوت في لعن الجبت و الطاغوت را در عرض چند دقيقه از اينترنت گرفته و مطالعه نماييد در اين وضعيت ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
4 با توجه به اينکه اکثر دلايل لعن و تبري از کتب خود اهل سنت قابل اثبات است ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
5 با توجه به اينکه اگر کسي  در منطقه شيعي زندگي ميکند بايد به جاي ان کسي که در مناطق سني زندگي ميکند تقيه کند و اگر مثلا در قم تقيه نکند بايد  مورد مواخذه قرار ميگرد؟؟
6 با توجه به اينکه تقيه نمودن باعث عدم اگاهي جوانان شيعه از الفباي تشيع (تبري ) طبق حديث صريح از امام جعفر صادق (ع) در کتاب شريف اسرار خواهد شد ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
7 با توجه به اينکه برخي يه بهانه تقيه از بازگو کردن بسياري از حقايق مذهب خودداري نموده و اين در دراز مدت باعث تضعيف مذهب خواهد شد ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
9 ايا اينکه کساني به نام تقيه کمر دين و مذهب تشيع  را ميشکنند ودر مقابل  به سنيان اجازه جولان و پخش و نشر و چاپ انواع کتاب را ميدهند ديگر تقيه چه مصداقي دارد؟
تو را به خدا جواب بنده را کامل بدهيد در غير اين صورت بنده يا کار دست خودم ميدهم يا اين سنيان لامذهب
---------------------------------
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
بهنظر اينجانب تقيه فقط در صورت خوف و اضطرار است و تقيه به معناي مداراتي حرف شبيه برادري و وحدت صحيح نيست،چنانكه اينجانب نماز با آنها را صحيح نمي‌دانم.

   جمعه 1 آبان 1388
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما