صفحه نخست / پرسش و پاسخ

ترك همسر و نزاع خانوادگي


هوالعزيز
ضمن عرض سلام خدمت حاج آقا گرامي  به استحضار مي رساند همسر اينجانب بامداخله مادرو خواهرش زندگي را بر من تنگ نمود و در حال حاضر 4ماه است كه در منزل پدري اش سكنا گزيده و اينجانب را با طرح دعوي ترك انفاق – مهريه و توقيف اموال و... در مضيقه قرارداده است واينجانب با وجود نياز شديدروحي  سخت در عذاب و تنگنا مي باشم و حقيقتا راه چاره را گم كرده ام. ازطرفي از نظر احساسي برخلاف وي شديدا به او وابسته و از طرفي با توجه به كارها وعدم اسقلال فكري اش و پيروي از مادرش كه نهايتا زندگي را بر باد داده و با اعمال و رفتارش در اين 4ماه كه از هيچ آزار و ازيتي كوتاهي نكرده  استلالاً و عقلاً راه بازگشتي نگذاشته است و تاحد تنفر پيش رفته است .از آنحضرت  ضمن التماس دعا استدعا دارم مرا موعظه فرمايند .
برادر كوچكتان حسين


پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
ما در مشكلات توسل به اهل بيت ع مي كنيم ، نذر روضه هفتگي يا ماهانه كنيد.

   چهارشنبه 2 دی 1388
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما