صفحه نخست / پرسش و پاسخ

جهاد


باسلام

حضرت آيت الله العظمي گرامي:

فلسفه جهادابتدايي چيست؟

اينکه فقهافرموده اند جهاد ابتدايي براي دعوت به اسلام است با آيه لااکراه في الدين تعارض ندارد؟

فقهافرموده اند کيفيت جهاد بدين نحو است که درموردکفارحربي يا بايدکشته شوندويامسلمان شوندوکفاراهل کتاب علاوه براين دوراه راه سومي هم دارند و آن جزيه دادن است.آيا اين حکم با لااکراه في الدين ناسازگار نيست؟

پاسخ:
بسمه تعالي
جهاد اسلامي در حقيقت دفاع است زيرا دعوت به مكتب توحيد است و مخالفان در برابر مكتب ايستاده و مانع هستند. شرح مطلب را در كتابهايي چون اسلام و صلح جهاني بخوانيد.

   يکشنبه 4 بهمن 1388
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما