صفحه نخست / نگارخانه


ملاقات معظّمٌ له و مقام معظّم رهبری


   يکشنبه 9 آبان 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما