صفحه نخست / پرسش و پاسخ

فلسفه اسلامی یا یونانی ؟!
بسمه تعالی

آیا این سخنان در مورد فلسفه اسلامی که می گویند: "فلسفه یک شبه علم بوده و زاده ذهنیّات و تخیّلات انسانی بوده و فلسفه اسلامی نداریم بلکه همان فلسفه یونانی ای است که برچسب اسلامی بدان زده یا اینجور می توان گفت که فلسفه اسلامی، فلسفه التقاطی یونانی و تصوفی است" درست است یا خیر؟ چرا؟  

 

پاسخ :

بسمه تعالی

فلسفه علم مربوط به اصل هستی و قوانین حاکم بر نظام هستی است و کسانی از هر جامعه به خصوص ایران و یونان و مصر در این زمینه قلم زده اند ، برخی اشتباهات دارند دلیل بطلان و تخیّلی بودن همه مطالب نمی باشد ، به کتابهای « آغاز فلسفه» ، و «فلسفه» و «حرکت جوهری» به قلم حقیر رجوع کنید .

والسلام

   دوشنبه 22 آذر 1395
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما