صفحه نخست / پرسش و پاسخ

وظیفه افراد تازه بالغ در انجام عبادات

سلام علیکم ؛ 

اگر پسران یا دخترانی که تازه به سن بلوغ بدنی رسیده اند ولی عقل آنان به حدی رشد نکرده که بتوانند تکلیف و وظیفه شرعی خودشان را تشخیص دهند ، روزه و نماز بر آنها واجب است؟ 

پاسخ :

بسمه تعالی

اگر بالغ شده باید به وظیفه عمل کند ، وظیفه را از دیگران بیاموزد .

والسّلام

   دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما